تماس با مدیریت

رئیس هیئت مدیره، مدیر بازرگانی و فروش: سید حمید جلالی / همراه : ۴۱۳۳-۸۶۵-۰۹۱۸

مدیر عامل: مهندس سید سعید جلالی / همراه: ۴۲۵۳-۱۶۶-۰۹۱۸

مدیر امور اداری و مالی: مهندس سید مهدی جلالی / مدیر شرکت: سید عباس جلالی

ایمیل: info@Bitagostardelijan.com