تماس با شرکت

کارخانه: کیلومتر 5 جاده اصفهان – شهرک صنعتی دلیجان – انتهای بلوار اصلی – شرکت ایزوگام بی‌تا گستر

تلفن:  811 33 444 (086)  /  فکس:  429 33 444 (086)  /  صندوق پستی: 383-37915

ایمیل: info@Bitagostardelijan.com